5/7 Björnfesten Sveg

10/8 Idre Kyrka

18/7 Sommafesten I kalix 

25/7 Olnispagården Sälen Peter Jezewski& Lalla Hansson

31/7 Classic Car Rättvik

3/8privat

7/8 Allsång Smygehuk

9/8 Sommarrock Smygehuks Havsbad

16/8 Nornäs Folkets HUs Med Linda Gail Lewis

17/8 Öckerö Göteborg

31/8 Charles Dickens Helsingborg